JUDr. Peter Kubik

Naša kancelária poskytuje právne služby pre tuzemských i zahraničných klientov v rôznych odvetviach práva od roku 2005. Právne služby poskytujeme v slovenskom, maďarskom i anglickom jazyku.

JUDr. Peter Kubik

Naša kancelária poskytuje právne služby pre tuzemských i zahraničných klientov v rôznych odvetviach práva od roku 2005.
Právne služby poskytujeme v slovenskom, maďarskom i anglickom jazyku.

Služby