Kontakt

Právne služby

JUDr. Peter Kubik, advokát, s.r.o.


IČO: 36 869 295
Kancelária: Hlavná 48, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika.

Tel.: + 421 (0)31 550 1387 , + 421 (0) 903 539 351 (mobil)
E-mail: office@judrkubik.sk , kubik@judrkubik.sk

Sídlo: Poľná cesta 966/9, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika.

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 25985/T.

Služby insolvenčného správcu

JUDr. Peter Kubik, správca


IČO: 37 988 620
Kancelária: Hlavná 48, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika.

Tel.: + 421 (0)31 550 1387 , + 421 (0) 903 539 351 (mobil)
E-mail: office@judrkubik.sk , kubik@judrkubik.sk

Úradné hodiny kancelárie správcu:
Pondelok – Piatok od 8.30 hod.  do 11.30 hod. a od 12.00 hod. do 15.00 hod.