JUDr. Peter Kubik

Naša kancelária poskytuje právne služby pre tuzemských i zahraničných klientov v rôznych odvetviach práva od roku 2005. Právne služby poskytujeme v slovenskom, maďarskom i anglickom jazyku.

Naša kancelária poskytuje právne služby pre tuzemských i zahraničných klientov v rôznych odvetviach práva od roku 2005. Vedie nás pritom snaha poskytnúť právne poradenstvo na čo najvyššej odbornej úrovni, čo najefektívnejšie a najhospodárnejšie. Právne služby poskytujeme v slovenskom, maďarskom i anglickom jazyku. Sme zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod číslom 4186.

Jediný spoločník a konateľ našej advokátskej kancelárie JUDr. Peter Kubik, advokát pochádza z Dunajskej Stredy. Je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (2001). Profesionálne skúsenosti získaval v minulosti prácou pre poisťovňu a pre advokátske kancelárie v Prahe a v Bratislave.